LIMBUNGAN, NEGERI ANTARA LUMPUR DAN KABUT

Rampak Nulang;

      Berada di kaki bukit gunung Rinjani, Dusun Limbungan yang berselimut kabut menawarkan sejuta pesona. Dari sini kita dengan leluasa menikmati pemandangan alam yang menakjubkan, nun dibawah sana kita dapat melihat Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano.

      Masyarakat Dusun Limbungan masih memegang teguh tradisinya dengan sangat kuat. Keramahan, kebersahajaan, kearifan dan kedamaian sangat terasa ketika kita memasuki dusun ini. Bentuk rumah adat suku sasak serta kearifan lokal mereka, sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya.